Cégünk

Panaszoldal

A panaszok intézésének módja: ügyfeleink panaszaikat szóban, írásban vagy e-mailben tehetik meg a fenti elérhetőségeinken. Észrevételeiket cégünk kivizsgálja és az eredményről tájékoztatást adunk a panasztétellel azonos módon.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszoljuk és annak eredményét közöljük az ügyféllel. A panasz elutasítása esetén álláspontunkat röviden meg is indokoljuk.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha a szóbeli panaszt nem lehet azonnal elintézni vagy az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról és a továbbiakban írásbeli panaszként kezeljük. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt panasz esetén helyben átadjuk, más úton közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a panasz érdemi megválaszolásával együtt írásban megküldjük.

Számlapanaszt a számla keltétől számított 6 hónapon belül fogadunk el.

Jogorvoslati lehetőség: ügyfelünk bejelentésének elutasítása esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének vizsgálatát kérheti, illetve a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat."

A panaszügyekkel foglalkozó hatóságok:  

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 457-7100, Fax: (1) 356-5520
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala pécsi ügyfélkapcsolati pont
  7624 Pécs, Alkotmány u. 53. Telefon: (72) 508-800, Fax: (72) 508-808
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) 459-4800, Fax: (1) 210-4677
 • Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Telefon: (82) 510-868, Fax: (82) 510-661
 • Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefon: (82) 501-000, Fax: (82) 501-046
 • Kaposvári Járásbíróság
  7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A. Telefon: (82) 528-060, Fax: (82) 528-064
  Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.
 • Gazdasági Versenyhivatal
  1054 Budapest V., Alkotmány u. 5. Telefon: (1) 472-8900, Fax: (1) 472-8905
  Levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1036

Vonatkozó ÁSZF

Utoljára frissítve: 2018. 08. 08. 11:23

Cégünk kiadásában megjelenő portálok


Fel